Etter noen få uker av høstparallellen, ble dessverre foreleseren i MATH100, brukerkurs i matematikk, sykemeldt. I mangel av fast ansatte som kunne hoppe inn og overta undervisningen, ble jeg bedt om å ta over. Selvfølgelig ble jeg syk to dager før jeg skulle begynne å forelese, og min pliktoppfyllende stipendiat som overtok, kunne forelese ei uke. Dermed måtte min tidligere veileder være vikar for henne som var vikar for meg som er vikar for Jan. Puh…
Men nå har jeg forelest et par uker selv. Det er spennende å forelese med tavle og kritt som hovedverktøy for en klasse på over 400 studenter. Og med så mange studenter blir det en god del administrasjon også. Heldigvis har instituttet gitt meg en god ordning der jeg tas ut av postdoktorstillinga i fire måneder for å holde kurset og rette eksamener. Den tida som ikke går med til MATH100 prioriterer jeg hovedsakelig den delen av mitt prosjekt som er i samarbeid med NVH/VI. Forske, forske … og forelese.

Leave a Reply